Coletărie Națională Și Internațională

Colete din România spre Europa

0751 257 136

0746 582 575

colete.romania@romfour-tur.ro

Colete din Europa spre România

0743 351 058

0756 352 730

+49 1784 225 289

colete.europa@romfour-tur.ro

OFERTĂ COLETE !!!

Pentru ruta Europa - România - Europa beneficiați de urmatoarele tarife:

- pentru coletele cu greutate până în 20 kg prețul este de 25 euro cu livrare din agenție și  30 de euro cu livrare la adresă.

Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal


Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kilograme inclusiv, având ca obiect trimiteri de corespondență.

Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kilograme

Distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg, expediate din afara teritoriului României, către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal


Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în greutate mai mare de 2 kilograme.

Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate între 10 și 50 kilograme, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.

Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate, între 20 și 50 kilograme, expediate din afara teritoriului României, către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Livrări

Compania Romfour livrează colete la domiciliul clientului, în cel mai scurt timp cu putință.

Curse spre 16 țări europene.

Coletele pe ruta România – Europa au termen de livrare cuprins între 3 - 5 zile lucrătoare și se pot livra la orice oră din zi sau noapte (în perioadă aglomerată poate să dureze mai mult).

Coletele pe ruta Europa – România au termen de livrare cuprins între  3 - 5 zile lucrătoare.

Important

- Pentru manipularea ușoară și pentru evitarea deteriorării coletelor, limita maximă de greutate este de 25 kilograme per colet. Tot ceea ce depășește această greutate se va așeza într-un alt colet. - Pentru expeditiile cu asigurare la cererea clientului se percepe 10% din valoarea bunului respectiv.

Tarife colete pe rutele tur România – FRANTA, GERMANIA, BELGIA, OLANDA, CEHIA, AUSTRIA, LUXEMBURG, POLONIA

* Prețul coletelor depuse în agențiile Romfour sau la un punct fix este de 1,2 euro/kg

* Prețul coletelor preluate de la adresă și livrate la adresă în Europa este de 1,5 euro/kg

* Prețul coletelor depuse în agențiile din Suceava, Botoșani, Rădăuți este de 1 euro/kg

* Prețul coletelor preluate de la adresă, din orașele Suceava, Rădăuți și Botoșani, cu destinația Europa, este de 1,2 euro/kg

Colete Romania - Franta: 1.5 euro/kg cu plecare din sediu si livrare la domiciliu / 1.7 euro/kg cu ridicare de la domiciliu si livrare la domiciliu

Colete Romania - Anglia: 1.5 lire/kg cu plecare din sediu si livrare la domiciliu / 1.7 lire/kg cu ridicare de la domiciliu si livrare la domiciliu

Tarife colete pe rutele retur Austria, Belgia, Cehia, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda – România

* Prețul coletelor trimise la agențiile Romfour sau la un punct fix: 1,2 euro/kg

* Prețul coletelor preluate de la adresă sau domiciliu și livrate la adresă oriunde în Romania: 1,5 euro/kg

* Pentru coletele cu o greutate mai mică de 10 kg: preț 15 euro

* Preț expediere plicuri: România-Anglia 15 lire, România-Italia 5 euro, România –Germania, Belgia, Olanda, Luxembourg, Austria și Cehia 15 euro

* Produsele electronice nu se încasează la kilogram

Colete România - Anglia și Anglia - România: 1,2 lire la sediu și 1,5 lire la adresă (colet minim 15 lire)

Colete România - Danemarca și Danemarca - România: 1,5 euro/kg și 15 euro tarif minim.

Colete România - Elveția și Elveția - România: 2 euro/kg și 20 euro tarif minim.

Colete România - Italia și Italia - România: 1 euro/kg și 5 euro tarif minim.

Colete România - Norvegia și Norvegia - România: 2 euro/kg și 20 euro tarif minim.

Colete România - Suedia și Suedia - România: 2 euro pe kilogram și 20 euro tarif minim.

Transport tâmplărie PVC și geamuri termopan

Romfour vă asigură servicii de transport spre 16 țări europene pentru materiale de tâmplărie, tâmplărie PVC și geamuri termopan.

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE


Trimiterile postale trebuie sa fie ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului/integratorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor/integrator, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ROMFOUR TUR SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

ROMFOUR TUR SRL nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.).

Trimiterile postale ambalate, nu trebuie să conțină:

- bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

- ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate, ambalaje necorespunzatoare, care cedeaza foarte ușor (ex, saci menajeri) sau ambalaje in care se introduce o greutate peste limita recomandata de producator; 

- bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;

- bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, băuturi spirtoase (ex:țuică, vișinată), țigări, etc. ;

- ambalajul să acopere conținutul trimiterii postale în întregime ;

- medicamentele să fie însoțite de bon fiscal sau copie de pe retetă ;

- produsele perisabile trebuie să fie ambalate corespunzător, iar în cazul în care există produse congelate acestea trebuie să fie transportate în lăzi frigorifice, în caz contrar nu răspundem și nu despăgubim dacă acestea se deteriorează ;

Termenii si conditiile sunt valabile si pentru transportul cu masinile frigorifice.

ROMFOUR TUR SRL isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare mentionate mai sus .

ROMFOUR TUR SRL nu raspunde de viciile de ambalare pe timpul furnizarii serviciului.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru

ROMFOUR TUR SRL sau de la adresa indicata de expeditor prin curier .

In momentul preluarii , trimiterile postale se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

Tariful se achita in numerar de catre destinatar sau expeditor in LEI sau EURO.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

Timpii de livrare pentru o trimitere nu vor depasi 7 zile lucratoare de la data preluarii .

ROMFOUR TUR SRL va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca aceasta nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

- Adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;

- Destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasit(a) la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

- Destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipotezele prevazute mai sus , dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, ROMFOUR TUR SRL va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si o va pastra timp de 15 zile la punctul de lucru .

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in Depozitul depozitul Romfour din Falticeni . Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala , aceasta va trece fara nici o notificare sau formalitate prealabila , in proprietatea ROMFOUR TUR SRL . Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului , ROMFOUR TUR SRL va percepe un tarif de 1 leu / zi .

ROMFOUR TUR SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor . Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale .

Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin e-mail , pe adresa reclamatii@romfour-tur.ro, telefon 0743351058 , sau prin posta , cu confirmare de primire , la adresa din Str.Plutonier Ghinita , nr. 8, Falticeni sau se poate depune personal l a adresa mentionata .

Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic , prin e-mail (daca acesta face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru ) ,sau prin completarea confirmarii de primire, in cazul reclamatiei scrise si transmise printr-un serviciu postal cu confirmare de primire ,ori prin inmanarea numarului de inregistrare in cazul reclamatiilor depude personal, in functie de modul in care a fost transmisa sau solicitarea reclamantului .

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la ROMFOUR TUR SRL toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport(AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza, etc). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de trimiteri postale ori greutatea acestora se fac individual, pentru fiecare trimitere postala in parte .

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale ROMFOUR TUR SRL este obligat sa acorde despagubiri.

ROMFOUR TUR SRL colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale , dar raspunde fata de clienti, astfel:

- in caz de pierdere, furt sau distrugere totala sau partiala sau deteriorare a trimiterilor postale, cu suma reprezentand de 10 ori tariful pentru o trimitere, indiferent de greutate .

- in cazul predarii cu intarziere a trimiterilor postale , ROMFOUR TUR SRL inapoiaza tariful aferent serviciului prestat.

- in caz de disparitie,pierdere, furt sau distrugere totala, in afara despagubirilor prevazute mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii. Totodata, furnizorul cu care ROMFOUR TUR SRL colaboreaza , conform contractului, are 48 ore drept timp de livrare si ne va aduce la cunostinta orice reclamatie a destinatarului privind trimiterea postala.

In urmatoarele cazuri ROMFOUR TUR SRL este exonerat de raspundere :

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu are instalata o cutie postala care s-a permita predarea trimiterii postale , sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori , dupa caz , nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale ;

- trimiterea a fost primita , fara obiectii de catre destinatar , cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea , furtul , deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit ; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate , cu exceptia tarifului de asigurare.

Rezervări și informații


Colete din România spre Europa: 0751 257 136 și 0746 582 575 sau colete.romania@romfour-tur.ro

Colete din Europa spre România: 0743 351 058 și 0756 352 730 sau colete.europa@romfour-tur.ro

Termenii și condițiile transportului de colete

Accesați unul din formatele de mai jos (pdf sau doc) pentru a descărca termenii și condițiile transportului de colete.

Informații și rezervări : 0745 020 572.

Descarca: pdf doc