VREI SA FACI O REZERVARE TELEFONICA?   Program Call Center - Luni - Duminica: 08:00 - 22:00

Coletărie Națională Și Internațională Romfour

Colete din România spre Europa

0372 309 811

0372 309 822

colete.romania@romfour-tur.ro

Rezervări prin SMS: 0742 311 211 

Colete din Europa spre România

0372 309 811

0372 309 822

+49 1784 225 289

colete.europa@romfour-tur.ro

Rezervări prin SMS: 0742 311 211 

ROMFOUR TUR nu este responsabil pentru eventuale probleme ale comenzilor care nu trec prin dispecerat și ajung direct la șoferi.

Plata serviciului de coletărie se face în momentul expedierii coletului.

Prețuri colete

Pentru RETUR:
Pentru coletele pana in 15kg pretul este de 20Euro cu livrare la agentie
Pentru coletele pana in 15kg pretul este de 25Euro cu livrare la adresa
Pentru coletele care depasesc 15kg pretul este de 1.2Euro/kg la agentie si 1.6Euro/kg la adresa;


Pentru TUR:

Colete Cehia/Austria/Germania/Belgia/Luxemburg/Olanda/Franta/Danemarca
Pentru coletele pana in 15kg pretul este de 20Euro din agentie cu livrare la adresa
Pentru coletele care depasesc 15kg pretul este de 1.5Euro/kg din agentie si 1.7Euro/kg la adresa;

Colete Italia
:

  • Pentru coletele cu greutate pana in 10 kg, pretul este de 10 euro
  • Pentru coletele ce depasesc 10 kg, preturile sunt urmatoarele:

-1 euro/kg cu livrare din agentie la punct fix

-1.2 euro/kg cu livrare din agentie la adresa

  • Pentru coletele cu greutate pana in 10 kg cu ridicare de la adresa si livrare la adresa, pretul este de 15 euro
  • Pentru coletele care depasesc 10 kg, pretul este de 1.5 euro/kg cu ridicare de la adresa si livrare la adresa

* Preturile de mai sus sunt valabile pe ruta Romania-Italia-Romania


Colete Anglia
Pentru coletele pana in 15kg pretul este de 20Lire din agentie cu livrare la adresa;
Pentru coletele care depasesc 15kg pretul este de 1.5Lire/kg din agentie si 1.7Lire/kg la adresa;

Colete Elvetia
Pentru coletele cu greutate până în 10 kg, prețul este de 20Euro cu livrare din agenție sau la adresă
Pentru coletele ce depășesc greutatea de 10 kg, prețurile sunt următoarele:
- 2 Euro/kg cu livrare din agenție sau la adresă

Preț expediere plicuri:

România-Anglia/retur 20 lire la agenție și 25 lire la adresă

România-Europa/retur 20 euro la agenție și 25 euro la adresă

Important

- Produsele electronice nu se încasează la kilogram.

- Pentru manipularea ușoară și pentru evitarea deteriorării coletelor, limita maximă de greutate este de 25 kilograme per colet. Tot ceea ce depășește această greutate se va așeza într-un alt colet.

- Pentru expedițiile cu asigurare la cererea clientului se percepe 10% din valoarea bunului respectiv.

Livrări

Compania Romfour livrează colete la domiciliul clientului, în cel mai scurt timp cu putință.

Curse spre 13 țări europene.

Coletele pe ruta România – Europa au termen de livrare cuprins între 3 - 7 zile lucrătoare(cu posibilitate de prelungire datorita situatiei de urgenta) și se pot livra la orice oră din zi sau noapte (în perioadă aglomerată poate să dureze mai mult).

Coletele pe ruta Europa – România au termen de livrare cuprins între 3 - 7 zile lucrătoare(cu posibilitate de prelungire datorita situatiei de urgenta).

Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal


Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kilograme inclusiv, având ca obiect trimiteri de corespondență.

Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kilograme

Distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg, expediate din afara teritoriului României, către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal


Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în greutate mai mare de 2 kilograme.

Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate între 10 și 50 kilograme, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.

Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate, între 20 și 50 kilograme, expediate din afara teritoriului României, către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

 

ROMFOUR TUR S.R.L., cu sediul social în strada Străpungere Silvestru nr.16, tronson 5, bl.T1B, parter, Iaşi, judeţul Iaşi, CUI 16568997 , oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

ROMFOUR TUR S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ROMFOUR TUR S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

ROMFOUR TUR S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).  

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 20 kg.

ROMFOUR  TUR S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

ROMFOUR  TUR S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

ROMFOUR  TUR S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale în termen de 7 zile lucrătoare, atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale.

ROMFOUR  TUR S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.
Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, ROMFOUR  TUR S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10000 RON.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), ROMFOUR  TUR S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 15 zile de la data avizării acestuia.

ROMFOUR  TUR S.R.L. va returna, după caz, la adresa expeditorului sau la punctul de acces la care s-a realizat preluarea trimiterii poştale, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 30 zile atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, ROMFOUR TUR S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea ROMFOUR TUR S.R.L.

ROMFOUR  TUR S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

ROMFOUR  TUR S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:
- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, ROMFOUR  TUR S.R.L.  răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

ROMFOUR  TUR S.R.L.  răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

ROMFOUR  TUR S.R.L.  este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

ROMFOUR  TUR S.R.L.  a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale ROMFOUR  TUR S.R.L. , prin intermediul unui serviciu poştal către una dintre următoarele adrese: strada Străpungere Silvestru nr.16, tronson 5, bl.T1B, parter, Iaşi, judeţul Iaşi, sau strada Plutonier Ghiniţă nr.8, Fălticeni, judeţul Suceava.

ROMFOUR  TUR S.R.L.  va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii ROMFOUR  TUR S.R.L.  vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către ROMFOUR  TUR S.R.L.  în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, ROMFOUR  TUR S.R.L.  va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa strada Străpungere Silvestru nr.16, tronson 5, bl.T1B, parter, Iaşi, judeţul Iaşi, sau de la cea aflată la adresa strada Plutonier Ghiniţă nr.8, Fălticeni, judeţul Suceava .

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale ROMFOUR  TUR S.R.L.  nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ROMFOUR  TUR S.R.L. , reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ROMFOUR  TUR S.R.L. , la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

Fa o rezervare telefonica